Film

In februari 2010 is de handreiking filmtheaters en cultuurbeleid geactualiseerd, deze kunt u gebruiken bij uw gemeentelijk filmbeleid. In april 2010 is nog een update (pdf) verschenen waarin met name de statistische gegevens over filmtheaters zijn verhelderd. In mei 2011 is een VNG-ledenbrief verzonden inzake de gemeentelijke medewerking bij een landelijk plan voor (minder kostbare) digitalisering van lokale filmtheaters. Over dit onderwerp gaan ook de veelgestelde vragen.

Media

De nieuwe mediawet bepaalt dat gemeenten moeten zorgen voor de bekostiging van de lokale omroep. Dit betreft in 2010 in principe een subsidie van 1,30 per woonruimte. Lees verder de ledenbrief Omroepfinancieringen en kabelontwikkelingen van 29 april 2009 en de ledenbrief van 16 april 2012 ‘Gemeentelijke bekostiging lokale omroepen’.

Kabel

VNG-notitie 'Overeenkomsten tussen kabelexploitanten en gemeenten rechtsgeldig' (januari 2008)