De burgemeester en twee wethouders van de gemeente Haarlemmermeer ontvingen VNG-directieraadvoorzitter Ralph Pans op 1 maart 2011 in het gemeentehuis van Haarlemmermeer met een buitengewoon uitgebreide lunch. Ralph Pans startte het bezoek met de vraag hoe de gemeente de communicatie met de VNG ziet.

Haarlem heeft veel waardering voor de kwaliteit van de ledenbrieven, maar de overige informatievoorziening zou beter kunnen. Vooral het betrekken van raadsleden is een aandachtspunt.

Duurzaamheid
Haarlemmermeer heeft de indruk dat het thema ‘duurzaamheid’ wat weggezakt lijkt bij de VNG en dat het thema nu vooral aandacht krijgt van de G4/G32. Het zou zonde zijn als nu, na de vele inspanningen van gemeenten, die aandacht bij de VNG verdwijnt. Ralph Pans zegt toe dat hij laat uitzoeken hoeveel aandacht dit onderwerp bij de VNG heeft.

Bestuursakkoord
Verder is een groot deel van de tijd besteed aan de stand van zaken van het bestuursakkoord. Ralph Pans geeft een toelichting.

In verband hiermee komt men tot de conclusie dat de term ‘centrumfunctie’ niet altijd even consequent wordt gebruikt, maar dat consequent gebruik wel gewenst is.

Een punt van zorg is binnen het bestuursakkoord de beperkte rol voor gemeenten op het gebied van ruimte en economie. Haarlemmermeer vindt dat wat van provinciaal belang is, onderhevig moet zijn aan toetsing; de ruimte in de Wro is te groot.