In het neoclassicistische stadhuis aan de Grote Markt te Groningen bezocht Sandra Korthuis op 7 december het college van de Groningse hoofdstad. Op deze koude dag werd zij warm ontvangen in de gloednieuwe kamer van B&W waar zij ook sprak met een delegatie van de gemeenteraad van de Hanzestad.


Met het college van PvdA, GroenLinks, SP en D66 ging Korthuis in gesprek over de gevolgen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering voor de VNG. De VNG moet keuzes maken nu de leden besloten de contributie te verlagen en ook de Rijksoverheid terughoudender is geworden in het financieren van projecten. Overwogen wordt om de leden te consulteren om te kijken of zij capaciteiten beschikbaar willen stellen. Het college staat hier positief tegenover.

Toezichtlasten veel werk
Mogelijk sluit de VNG begin volgend jaar een Bestuursakkoord met het Rijk. Een helder afsprakenkader over de decentralisatieplannen en de bijbehorende financiële verhoudingen is hiervoor nodig. Ook vraagt de VNG hierbij aandacht voor de toezichtlasten, een verplichting waar de gemeente Groningen veel werk en tijd aan kwijt is.

Regiobijeenkomsten
Tot slot gaf het college aan dat Groningen graag gastheer wil zijn voor één van de vier regiobijeenkomsten voor de leden. Die gaan over het mogelijke Bestuursakkoord en het samen oppakken van de taken die op de gemeenten afkomen.