Goes is op veel fronten met samenwerking bezig en momenteel is een gemeenschappelijke regeling in oprichting. Voor de kleine gemeenten die hierin samenwerken, levert dit een gevoel van gelijkwaardigheid op, maar Goes zou toch liever een minder ingewikkelde vorm zien. Op 20 maart 2012 bezocht VNG-directieraadslid Kees Jan de Vet het college van B&W van de gemeente Goes.

De Vet geeft aan dat er voor samenwerken niet één vorm is. Natuurlijk wil je elkaar gelijk behandelen, maar gelijk ben je uiteindelijk niet. Goes heeft een centrumfunctie en moet daar ook op inspelen. Iedereen heeft zo zijn eigen speerpunten en die moet je van elkaar ontdekken. Zolang de inhoud centraal staat en niet de structuur kun je een heel eind komen.  

Jeugdzorg en Wwnv

In het kader van de jeugdzorg en de Wet werken naar vermogen (Wwnv) geeft wethouder De Bat aan dat de druk op het Rijk groot moet zijn om alles regionaal te kunnen invullen. Hij hoopt dat de VNG bij het kabinet toch nog een marge los kan krijgen.

Optimaliseren

De Vet legt uit dat we vanuit de VNG moeten optimaliseren, zodat we afzonderlijke overeenkomsten qua werk kunnen bewerkstelligen. Het toekennen van het minimumloon is bij De Krom namelijk onbespreekbaar. De VNG gaat in juni naar het Catshuis om met Rutte te spreken.

VNG

Het is burgemeester Verhulst opgevallen dat er ondanks een duidelijk ‘Nee’ vanuit de gemeenten toch vaak plannen van het Rijk doorgevoerd worden. De VNG is heel reagerend, aldus De Vet, maar krijgt meer gezag als ze precies weet wat ze wil en vervolgens ook echt initiatief neemt.

Bji elkaar brengen

Dit kan onder meer door meer gemeenten bij elkaar te brengen. Als er ergens een wethouder is die een dossier heel goed kent zouden alle gemeenten hier baat bij moeten hebben. Samenwerking is mensenwerk en soms moet je dus ook gewoon leiderschap nemen, want dat is beter dan eindeloze gesprekken zonder resultaat.