Kwetsbare inwoners hebben juist tijdens de coronacrisis extra hulp en ondersteuning nodig. Het is belangrijk dat zij die in welke vorm dan ook binnen de verschillende onderdelen van het sociaal domein ontvangen. De nadrukkelijke oproep van het kabinet en de VNG is om die zorg zo veel en zo goed mogelijk uit te voeren. 

Handreikingen

Impact COVID-19 op gezondheidsbeleid

COVID-19 heeft impact op de toekomstige ontwikkelingen in de volksgezondheid. Daarom is het verstandig om als gemeente te onderzoeken of u de koers van uw gezondheidsbeleid moet wijzigen of aanpassen. De RIVM-pagina Impact COVID-19 op lokaal gezondheidsbeleid helpt u op weg. Ook kunt u over dit thema advies op maat aanvragen bij de afdeling Gezond Leven van het RIVM.

Verantwoording kosten sociaal domein

De VNG roept gemeenten op om voor de verantwoording van de kosten in het sociaal domein (Jeugd en Wmo) de formats van het Ketenbureau i-Sociaal Domein te gebruiken voor:

  • continuïteit van financiering
  • meerkosten
  • verantwoording 2020

NB: zie voor de verantwoording van de continuïteitsbijdrage doelgroepenvervoer 2020 dit VNG-bericht (22 januari 2021)

Praktijkvoorbeelden

Heeft uw gemeente een concreet praktijkvoorbeeld? Dit kunt u mailen naar praktijkvoorbeelden@vng.nl

Internationale voorbeelden