Factsheet: Huisartsenzorg aan asielzoekers en vergunninghouders

Informatie over de wijze waarop de huisartsenzorg aan vluchtelingen wordt georganiseerd en vergoed in de diverse settings. Daarbij wordt specifiek ingegaan op het gemeentelijk versnellingsarrangement voor vergunninghouders dat vanaf 1 januari 2016 tijdelijk van kracht is.

E-learningmodule publieke gezondheid asielzoekers

Hoe is in Nederland de gezondheidszorg voor asielzoekers geregeld? Welke gezondheidsproblemen komen bij deze groep het meest voor? Wat is een goede manier om met traumatische ervaringen om te gaan? Al deze vragen komen aan de orde in de e-learningmodule Publieke gezondheid vluchtelingen en asielzoekers.

Facebookpagina 'Eritreeërs Gezond' van start

Op de facebookpagina Eritreeërs Gezond helpen Eritrese zorgprofessionals die in Nederland verblijven, Tigrinya sprekende nieuwkomers met informatie over gezondheid en zorg in Nederland. Dit draagt bij aan een snellere integratie en het vergroten van de zelfredzaamheid van deze groep.

Factsheet Middelengebruik statushouders

Uit een klein onderzoek onder Syriërs en Eritrese statushouders blijkt niet dat deze groepen zorgelijk veel alcohol en drugs gebruiken. Wel roken Syrische mannen heel erg veel. 

Infosheet Sportief integreren

Hoe stimuleer je statushouders om mee te doen aan sport en bewegen. Infosheet voor begeleiders en anderen die werken met statushouders.