De factsheet Gesloten jeugdhulp helpt gemeenten, Raad voor de Kinderbescherming en kinderrechters bij hun afspraken over 'gesloten jeugdhulp met toestemming ouders'. Daarnaast zijn negen voorbeeldformulieren beschikbaar.

De factsheet gaat over de gesloten jeugdhulp met toestemming van ouders. In de factsheet staat welke machtigingen er zijn, welke processtappen nodig zijn en waarom. 

Factsheet 

​Modelformulieren 

Website