Geheimhouding en onschendbaarheid

De VNG had de staatssecretaris gevraagd om maatregelen, die de geheimhoudingsplicht op een betere manier waarborgen, omdat we daar nu onvoldoende mogelijkheden voor zien. Staatssecretaris Bijleveld (BZK) vindt echter dat politieke onschendbaarheid vóór gaat op de geheimhoudingsplicht.. Hieronder leest u de reactie van de staatssecretaris.

Meer informatie

 

Dualisme: VNG-reactie

Het dualisme is goed geland in gemeenten. De balans is positief. De VNG vindt de bestuurscultuur een belangrijk aandachtspunt en is tegen een wettelijke regeling van het presidium. De 'Staat van de dualisering' geeft de stand van zaken van de werking van het dualisme, bijna zeven jaar na de invoering daarvan. Het wetsvoorstel 'Staat van de dualisering' is nog niet bekend. Als het wetsvoorstel er is, komt de VNG met een reactie. De tekst van de Gemeentewet blijft voorlopig onveranderd.

Meer informatie


Gewogen stemmen in raadscommissies

Werken met gewogen stemmen in gemeenteraadscommissies is in strijd met de Gemeentewet. De VNG is het eens met staatssecretaris Bijleveld (BZK), die daar in maart 2008 vragen over beantwoordde. In raadscommissies geldt hetzelfde principe als in de plenaire raadsvergadering. Ieder lid heeft één stem. Ieder raadslid heeft een individueel mandaat en - formeel gezien - vertegenwoordigt geen fractie.

De hoofdregel in het Nederlandse staatsrecht is: 'One person, one vote', ook omdat in de Gemeentewet de mandaats- of delegatiefiguur met betrekking tot het uitbrengen van een stem ontbreekt. Bijleveld heeft  gemeenteraden verzocht om de desbetreffende verordening of het toepasselijk reglement aan te passen.


Spookraadsleden

De VNG vindt dat spookraadsleden niet met allerlei regelgeving moeten worden aangepakt. Hiermee schaart de VNG zich achter ex-minister Ter Horst (BZK). De kiezer heeft een mandaat aan een raadslid gegeven. Het is niet aan de wetgever of bestuursorgaan om dat mandaat te doorkruisen. De Tweede Kamercommissie van BZK concludeerde in september 2007 al dat er geen groot probleem is en actie niet nodig is.


Rapport commissie-Van Aartsen

De Commissie Gemeentewet en Grondwet onderzocht, onder leiding van Jozias van Aartsen, welke mogelijkheden er zijn om de gemeentelijke autonomie te versterken en differentiatie tussen gemeenten mogelijk te maken. Voorzitter Deetman ontving tijdens het VNG-jaarcongres het eerste exemplaar van 'De eerste overheid'. Hierin doet de commissie acht voorstellen tot wijziging van de Grondwet, de Gemeentewet en de Financiële-verhoudingswet.

Meer informatie