De Gemeentewet blijft in ontwikkeling. We laten dit zien aan de hand van een aantal actuele thema’s.

Integriteit 

In het openbaar bestuur is integriteit een belangrijk thema. Dit is niet voor niets. Dat individuele bestuurders, gemeenteraadsleden en overheidsorganisaties geloofwaardig zijn en goed functioneren, is essentieel voor het vertrouwen in de overheid als geheel. 

De publieke moraal is voortdurend in ontwikkeling en je kunt verschillend over dingen denken. Het is daarom belangrijk in de raad geregeld over integriteit te praten en, als het nodig is, elkaar aan te spreken. Wettelijk is geregeld op welke momenten er in ieder geval aandacht moet zijn voor de integriteit van een raadslid.

Meer informatie

 

Beter evenwicht tussen gemeenten en rijksoverheid

De VNG werkt hard aan een beter evenwicht in de bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen de rijksoverheid, provincies en gemeenten. Dit is nodig in verband met de financiële problemen als gevolg van de taken die gemeenten van de rijksoverheid overnamen bij de decentralisaties in het sociaal domein. Gemeenten verliezen daardoor hun autonomie.

We willen bereiken dat de rijksoverheid bij iedere vorm van decentralisatie van tevoren onderzoekt hoe gemeenten met de juiste middelen een taak goed uit kunnen voeren. Dit is eerst geprobeerd met voorstellen om de Gemeentewet te wijzigen. Inmiddels bereidt het ministerie van BZK een beleidskader voor dat vakdepartementen moeten hanteren bij nieuwe voorstellen met gevolgen voor gemeenten.

Meer informatie