De coronapandemie en de bestrijding daarvan heeft impact op ieders leven. Iedereen heeft een eigen verhaal, en ideeën over hoe we verder kunnen. Het rijk organiseert hierover tot eind mei 2021 groepsgesprekken, de zogenoemde dialoogtafels, waar overheid, bedrijven, wetenschap en inwoners met elkaar in gesprek gaan. 

Daar gaan we op zoek naar ideeën voor herstel en vernieuwing. Hoe behouden en versterken we de goede dingen en hoe bieden we problemen het hoofd? Samen maken we onze samenleving weer sterker? Wat zijn we kwijtgeraakt? Maar ook: wat is er aan goeds ontstaan? Wat willen we vasthouden? 

En er is vooral ook ruimte om samen na te denken over perspectieven. Hoe gaan we verder? Wat en wie heeft aandacht nodig? Hoe repareren we? En hoe pakken we kansen op voor vernieuwing?
 
Een aantal dialoogtafel wordt voorgezeten door een burgemeester of wethouder. Zij gaan in gesprek met inwoners uit Nederland en de eigen gemeente. De VNG omarmt dit initiatief en geeft hen het woord: in een videoboodschap vertellen zij over het gesprek. Op deze pagina staan deze boodschappen verzameld.

Meer informatie 

Dialoogtafel geluk en ontspanning

In deze video vertelt burgemeester Anton Ederveen over de dialoogtafel geluk en ontspanning, waar burgemeester Ederveen host van was.

Dialoogtafel geluk en ontspanning

Wethouder Patrick Kiel van Leusden ging met een zeer diverse groep inwoners in gesprek over geluk en ontspanning.

Dialoogtafel onderwijs en werk

Patricia Hoytink-Roubos, burgemeester van Overbetuwe, zat de dialoogtafel onderwijs en werk voor. Rode draad: ga output-gestuurd werken en gebruik daarbij de input van de mensen over wie het gaat. 

Dialoogtafel over samen leven

Burgemeester Ellen Nauta-van Moorsel vertelt over de dialoogtafel samen leven. De boodschap is: we moeten het samen doen. In coronatijd, maar ook daarna!

Dialoogtafel over gezondheid

Wethouder Hans Waaldijk van de gemeente Utrechtse Heuvelrug was gastheer in een dialoog over gezondheid. Hij hoorde indringende persoonlijke verhalen en geïnspireerde ideeën voor na de coronacrisis. 

Dialoogtafel over natuur en milieu

Burgemeester Servaas Stoop van West Betuwe sprak met inwoners over natuur en milieu. Hem viel op hoe gepassioneerd ze waren, en overtuigd van de noodzaak van actie.

Dialoogtafel over gezondheid

Wethouder Maikel van der Neut van Berkelland was op 18 maart voorzitter van de online dialoogtafel over gezondheid. De deelnemers spraken over hun zorgen, maar ook over opties voor een goede gezondheid na corona. Stimuleer initiatieven vanuit de samenleving, zoals een beweegtuin, was een van hun ideeën.