Nummer 5, 23 maart 2018 

Auteur: Paul van der Zwan 

Een bericht in de Volkskrant dat enkele gemeenten alleen nog pinbetalingen accepteren, deed begin deze maand stof opwaaien. Onder meer de Nationale ombudsman en het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) vinden dat contante betaling mogelijk moet blijven. Desondanks handhaven Amersfoort, Geldermalsen en Leiden hun pin only-beleid. 

Ook Den Haag roerde zich: de VVD, GroenLinks en het CDA stelden vragen aan de ministers van BZK en Financiën over pin only bij gemeenten. Beide ministeries werken volgens een woordvoerder van Financiën momenteel aan de beantwoording van de vragen. 
Minister Wopke Hoekstra (Financiën) liet alvast wel weten dat het gemeenten wettelijk is toegestaan om te bepalen dat de kosten voor de aanvraag van documenten (zoals paspoort) uitsluitend met pinpas kunnen worden betaald. Daarnaast zegde hij toe om het onderwerp opnieuw aan de kaak te stellen bij het MOB, dat onder voorzitterschap staat van De Nederlandsche Bank. 
Amersfoort, Geldermalsen en Leiden zien in de commotie geen aanleiding om hun pin only-beleid te wijzigen, bleek bij navraag bij hen. ‘Gezien het feit dat het maar zelden voorkomt dat iemand niet met pin kan of wil betalen en er altijd een praktische oplossing wordt gevonden, zal Leiden het huidige beleid dat sinds 2015 bestaat, nu niet aanpassen’, aldus een woordvoerder. 
Amersfoort schrapte in 2013 de mogelijkheid om contant te betalen voor zijn diensten. Een woordvoerder: ‘Het in stand houden van een cash-kassabalie is duur. Met pin only komen die hoge kosten niet voor rekening van de burger.’ 

Veilig betaalmiddel 
Daarnaast vormde de veiligheid een argument voor de drie gemeenten. ‘Zowel voor de burger als voor de medewerkers bij de gemeente is pinnen een veilig betaalmiddel. Het zorgt ervoor dat er geen of nauwelijks noodzaak is voor het hebben van contant geld bij de balie. Ook dat draagt bij aan een veilige situatie’, licht een woordvoerder van Geldermalsen toe. 

Bezwaren 
De drie gemeenten gingen met hun pin only-beleid niet over één nacht ijs. Zo inventariseerde Amersfoort voor de invoering ervan de behoeften van inwoners. Meer dan 99 procent van de bezoekers had een pinpas bij zich en gaf aan ook met pin te willen of kunnen betalen. Ook is bezoekers gevraagd naar mogelijke bezwaren of belemmeringen. ‘Hieruit bleek dat er nagenoeg geen bezwaar is in de praktijk; na de eerste zes maanden bleken er geen inwoners te zijn die problemen hebben ondervonden met betalen.’ 
Een enkele keer komt het voor dat iemand niet kan of wil pinnen bij de gemeente Leiden. ‘Voor sommige mensen kan pinbetalen lastig zijn, bijvoorbeeld voor buitenlandse studenten of mensen die door schulden geen pin kunnen of willen gebruiken. Ouderen zijn overigens niet de grootste groep die problemen heeft met pinbetalen.’ 

Oplossing
Mocht pinbetalen een probleem zijn, dan bieden de drie gemeenten een oplossing. Zo kunnen inwoners van Amersfoort in dat geval geld overmaken voordat zij hun product komen ophalen. Datzelfde geldt voor Geldermalsen, waar het in het uiterste geval mogelijk is om toch contant te betalen. ‘De gemeente kan eveneens een eenmalige machtiging uitgegeven. Of mensen kunnen iemand meenemen die wel kan pinnen,’ aldus de woordvoerder van Leiden.  
De drie gemeenten erkennen dat contant geld een wettig betaalmiddel vormt. ‘Maar als onze inwoners het een uitstekend idee vinden om het op deze wijze te doen, is er voor ons geen aanleiding om ons beleid aan te passen’, zo formuleert de woordvoerder van Geldermalsen de opvatting van de drie gemeenten.