Met de gemeentelijke werkgroep Principes voor de digitale samenleving, heeft de VNG een plan opgesteld voor de komende periode. De VNG gaat gemeenten ondersteunen in de uitvoering van de Principes. Maar minstens zo belangrijk: deze Principes zijn het startpunt geweest voor het voeren van een maatschappelijke dialoog en niet het eindpunt.

Het VNG Kennisnetwerk Data & Smart Society blijft daarom via de werkgroep de kennisuitwisseling faciliteren en een adviesplatform bieden op dilemma’s in ethiek en digitalisering die nadrukkelijk breder gaan dan alleen de openbare ruimte.

Op de VNG Buitengewone ALV van 29 november j.l. hebben gemeenten de Principes voor de digitale samenleving vastgesteld als gemeenschappelijk kader voor de omgang met digitalisering van de openbare ruimte. Met deze Principes hebben gemeenten voor zichzelf ook een aantal stevige ambities en doelstellingen bepaald om te realiseren de komende jaren.

Met de gemeentelijke werkgroep Principes voor de digitale samenleving, heeft de VNG een plan opgesteld voor de komende periode. De VNG gaat gemeenten ondersteunen in de uitvoering van de Principes. Maar minstens zo belangrijk: deze Principes zijn het startpunt geweest voor het voeren van een maatschappelijke dialoog en niet het eindpunt. Het VNG Kennisnetwerk Data & Smart Society blijft daarom via de werkgroep de kennisuitwisseling faciliteren en een adviesplatform bieden op dilemma’s in ethiek en digitalisering die nadrukkelijk breder gaan dan alleen de openbare ruimte.

Heeft uw gemeente ook interesse om mee te denken over ethiek en digitalisering? Worstelt u ook met dilemma’s rondom thema’s als innovatief datagebruik, A.I. en algoritmen? Meld u dan aan voor de werkgroep.