De gemeentelijke bestuurlijke klankbordgroep COVID-19 adviseert over strategische aspecten van de ondersteuning van gemeenten. In deze klankbordgroep nemen leden van het VNG-bestuur en van andere gemeentelijke netwerken deel, evenals voorzitters van veiligheidsregio’s.

De klankbordgroep bespreekt wekelijks signalen en opvattingen van gemeenten over de kabinetsmaatregelen en de impact van de coronacrisis op gemeenten en hun inwoners. Als vereniging kunnen we hiermee sneller acteren als dat van belang is en hebben we een gemeentelijke ronde tafel die ook gesprekspartner voor het Rijk kan zijn. 

Programma voor de transitiefase 

Ter ondersteuning van de bestuurlijke klankbordgroep is er een programma voor deze transitiefase naar de anderhalvemetersamenleving opgezet. Dit programma heeft als doel om te zorgen voor samenhang, draagvlak en communicatie in de transitiefase op de 3 pijlers van de vereniging (belangenbehartiging, dienstverlening en de platformfunctie).

Het programmateam trechtert de verschillende initiatieven die vanuit de organisatie genomen worden en doet op basis daarvan voorstellen aan de bestuurlijke klankbordgroep en brengt adviezen van de klankbordgroep terug de organisatie in.

Input van gemeenten

De VNG is op verschillende manieren bezig met inventariseren bij gemeenten. We willen de gevolgen van de noodmaatregelen in beeld brengen, net als de uitgestelde zaken en opgaven die al voor de coronacrisis bestonden. We doen dit door gesprekken te voeren met gemeenten op meerdere niveaus.

Gemeenten kunnen verder bijdragen door zoveel mogelijk praktijkvoorbeelden aan te leveren. Dit mag over allerlei coronagerelateerde zaken gaan (gemeentelijke dienstverlening, maatschappelijke initiatieven, participatie enzovoort). Stuur een mail naar praktijkvoorbeelden@vng.nl. Of reageer via het VNG Forum coronavirus.

Onderwerpen klankbordgroep

Een breed palet aan onderwerpen komt ter sprake en raakt alle terreinen van het gemeentelijk beleid. Veelbesproken is de positie van kwetsbare groepen, de lokale en regionale economie, de financiële positie van gemeenten en het inrichten van de openbare ruimte. Ook bespreekt de klankbordgroep het coronabeleid van de Rijksoverheid, vertaald dit naar de gemeentelijke praktijk en adviseert het Rijk over de maatregelen. Belangrijk voor de klankbordgroep is dat in alles de gezondheid, veiligheid en het toekomstperspectief van de inwoners voorop staat.

 • Jan van Zanen, burgemeester Den Haag, voorzitter VNG
 • Hubert Bruls, burgemeester Nijmegen, vicevoorzitter VNG en voorzitter Veiligheidsberaad
 • Eric van Oosterhout, burgemeester Emmen, secretaris VNG
 • Anne de Baat, gemeentesecretaris Capelle aan den IJssel, penningmeester VNG
 • Theo Weterings, burgemeester Tilburg, commissievoorzitter Veiligheid
 • Franc Weerwind, burgemeester Almere, commissievoorzitter Informatiesamenleving
 • Henri Lenferink, burgemeester Leiden, commissievoorzitter College van Dienstverlening
 • Victor Everhardt, wethouder Amsterdam, commissievoorzitter Financiën
 • Sven de Langen, wethouder Rotterdam, commissievoorzitter Zorg, Jeugd en Onderwijs
 • Peter Heijkoop, wethouder Dordrecht, commissievoorzitter Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie
 • Lot van Hooijdonk, wethouder Utrecht, commissievoorzitter Economie, Klimaat, Energie en Milieu
 • Boudewijn Revis, wethouder Den Haag, commissievoorzitter Ruimte, Wonen en mobiliteit
 • Robbert Lievense, raadslid Schouwen-Duiveland, commissievoorzitter Raadsleden en Griffiers
 • Geert van Soest, griffier Venlo, bestuurslid VNG
 • Paul Depla, burgemeester Breda, voorzitter G40
 • Ina Adema, burgemeester Flevoland, vicevoorzitter G40
 • Koos Janssen, burgemeester Zeist, voorzitter M50
 • Ellen van Selm, burgemeester Opsterland, voorzitter P10, bestuurslid VNG
 • Martijn Dadema, burgemeester Raalte, voorzitter VNG Overijssel
 • Maarten Divendal, burgemeester De Ronde Venen, voorzitter VNG Utrecht
 • Hilde van Garderen, wethouder Almere, voorzitter VNG Flevoland
 • Han ter Heegde, burgemeester Gooise Meren, voorzitter Vereniging Noord-Hollandse Gemeenten
 • Ton Heerts, burgemeester Apeldoorn, commissievoorzitter College van Arbeidszaken
 • Marcelle Hendrickx, wethouder Tilburg, wnd voorzitter Wethoudersvereniging
 • Arco Hofland, burgemeester Rijssen-Holten, bestuurslid VNG
 • Paul Huisman, griffier Den Helder, bestuurslid Vereniging van Griffiers
 • Rikus Jager, burgemeester Westerveld, voorzitter Vereniging van Drentse Gemeenten
 • Jean-Paul Kompier, wethouder Vaals, bestuurslid VNG
 • Martien van der Kraan, gemeentesecretaris Delft, vertegenwoordiger Vereniging van Gemeentesecretarissen
 • Marieke Moorman, burgemeester Bernheze, voorzitter Verenging Brabantse Gemeenten
 • Songül Mutluer, wethouder Zaanstad, bestuurslid VNG
 • Wieke Paulusma, raadslid Groningen, bestuurslid VNG
 • Annemarie Penn-Te Strake, burgemeester Maastricht, voorzitter Vereniging Limburgse Gemeenten
 • Casper Rutten, raadslid Breda, bestuurslid VNG
 • Klaas Tigelaar, burgemeester Leidschendam-Voorburg, voorzitter Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten
 • Ard van der Tuuk, burgemeester Westerkwartier, bestuurslid Vereniging van Groninger Gemeenten
 • Annalies Usmany-Dallinga, wethouder Appingedam, bestuurslid VNG
 • Fred Veenstra, burgemeester De Fryske Marren, voorzitter Vereniging Friese Gemeenten, bestuurslid P10
 • Rene Verhulst, burgemeester Ede, voorzitter VNG Gelderland
 • Marga Vermue, burgemeester Sluis, voorzitter Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, bestuurslid P10