Kees Jan de Vet van de Directieraad van de VNG werd op 15 maart jl. ontvangen door het voltallige college van de gemeente Uden. Het gesprek stond in het teken van het naderende bestuursakkoord. Kees Jan de Vet praatte het college bij en kreeg waardevolle respons.

Missing media-item.

De heer Meindert Smallenbroek, directeur Stad en Wonen van het ministerie van BZK, is op verzoek van de VNG meegereisd naar Uden. Hij vraagt het college van Uden of zij denken dat het gaat lukken met de drie grote decentralisaties (Jeugdzorg, AWBZ en Werken naar vermogen).

Randvoorwaarden
Het college denkt dat gemeenten de nieuwe taken als gevolg van de decentralisaties goed kunnen uitvoeren, mits er wordt voldaan aan drie randvoorwaarden:

  1. Geef gemeenten beleidsruimte: als het Rijk regelingen decentraliseert moeten die regelingen ook van onderaf verder kunnen worden ingevuld en moet het Rijk ze loslaten
  2. Geef gemeenten voldoende financiële middelen
  3. Geef gemeenten voldoende tijd voor invoering

Meedenken met de VNG
De gemeente Uden heeft sterk de behoefte om mee te denken met de VNG. En dan niet alleen via de verschillende commissies, maar ook via andere vormen. ‘Als je als bestuurder niet in een commissie zit, is het soms heel moeilijk om een terugkoppeling uit de commissie te krijgen en om je stem daar te laten horen.’

De VNG onderzoekt andere mogelijkheden om leden bij de besluitvorming te betrekken. De VNG kan de ervaringen en verhalen van gemeenten namelijk goed gebruiken bij de belangenbehartiging en lobbyactiviteiten.

Tot slot geeft het college van Uden nog aan dat er ook aandacht moet zijn voor geluiden vanuit gemeenten gedurende de onderhandelingen. Achteraf meepraten is onwenselijk en onbevredigend.