Gemeenten kunnen maar beter snel hun toegang tot de schuldhulp professionaliseren, dan zijn ze goed voorbereid op een stijging van de hoeveelheid aanvragen schuldhulpverlening , zegt Ruud van den Tillaar, Directeur van de Kredietbank Limburg. “Nu zie je nog wel eens dat gemeenten in een voorportaal gebruik maakt van goedbedoelende vrijwilligers In de praktijk zien we hoe snel een overzienbare schuld uit kan groeien in schuld die iemand zelf niet meert kan oplossen. Goede adequate hulp is dan nodig maar ook vrijwilligers die aanvragende huishouden ondersteunen door het professionele schuldhulpverleningsproces”.

Stapel bankbiljetten

Van den Tillaar weet waar hij over praat. Hij is gepokt en gemazeld in het veld van sociale zaken en schuldhulp, zowel vanuit het perspectief van de gemeente als vanuit de schuldhulpverlenende Kredietbank Ook is hij als bestuurder bij diverse instanties zoals de Nederlandse Vereniging voor schuldhulp verlening en sociaal bankieren (NVVK) en Nederlandse Vereniging Sociale Innovatie ( NVSI) nauw betrokken bij andere direct betrokkenen in het veld. Van den Tillaar: “Schuldhulp is een afdwingbaar recht, maar dat wordt vaak nog niet zo gezien”.

Bij schuldhulp betrokken instanties verwachten dat er in de komende tijd veel ondernemers zullen aankloppen bij de gemeenten als de staatssteun afneemt of stopt Een grote zorg is of de gemeentes klaar zijn voor een grote toestroom. De verwachtingen en scenario’s over de aantallen lopen uiteen, maar het zouden zomaar tussen de 65.000 (schatting NVVK) en 100.000 ondernemers (inschatting IMK) kunnen zijn. Van den Tillaar is van mening dat de hulp voor ondernemers niet per se heel erg hoeft te verschillen van die van “gewone” inwoners. “Het gaat om dezelfde boekhoudkundige principes. Bij bedrijven vergt het wel kennis om in te kunnen schatten of een bedrijf levensvatbaar is. En bij grotere bedrijven is specialistische kennis ook noodzakelijk.”

Misschien komt er de komende tijd een momentum om schuldhulp meer prioriteit te geven. Er komen straks andere mensen met hulpvragen, mensen die wat assertiever zijn over hun situatie, mogelijk zal de aanpak schulden dan hoger op de agenda komen. “Mogelijk veranderd er dan wat ten goede en komen er extra mensen om bijvoorbeeld mensen te coachen op hun gedrag om zo tot duurzame resultaten te komen”, aldus van den Tilaar.

Hij vervolgt: “Er komt steeds meer besef dat, ondanks dat er veel deskundige medewerkers bij gemeenten en uitvoeringsinstanties zijn, schuldhulp nog niet goed geregeld is. De wetten zijn ontegenzeggenlijk beter geworden, en er komen een aantal goede instrumenten aan zoals het schuldenknooppunt, het collectief schulden regelen, de Buddy App en het waarborgfonds. Door al die stappen ben ik optimistisch maar ze moet ook nog geïmplementeerd gaan worden. Ik hoop dat de komende maanden er nog meer zal verbeteren voor mensen en ondernemers die zich geconfronteerd gaan zien met schulden”.