Tekst: Kim Somberg

Voor kinderen van statushouders vormt de zomervakantie een lange periode waarin vaak bijna geen Nederlands wordt gesproken. Veel vaardigheden die tijdens het schooljaar zijn opgedaan zakken weg en kinderen hebben na de vakantie vaak moeite om weer mee te komen. Om taalterugval in de zomervakantie tegen te gaan, worden er in steeds meer gemeentes zomerscholen voor deze kinderen georganiseerd.

Gemeente Duiven organiseerde dit jaar ook voor de eerste keer van 17 juli t/m 9 augustus een zomerschool voor 42 kinderen van statushouders in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Beleidsmedewerker Sociaal Domein Hinke van den Hoeven en wethouder Ineke Knuiman (Sociaal Domein, Zorg, Werk en Inkomen, Onderwijs) blikken samen terug op de afgelopen weken.

Het idee voor een zomerschool ontstond toen werd gezocht naar een effectieve methode om laaggeletterdheid bij kinderen van statushouders aan te pakken, want zegt de wethouder: 'Het is van groot belang om juist bij kinderen te voorkomen dat zij in de toekomst laaggeletterd worden.' Na een bezoekje aan gemeente Montferland, waar vorig jaar al een succesvolle zomerschool werd georganiseerd, was de wethouder zo enthousiast dat ze al snel verkondigde: 'Die zomerschool komt er!'

Vervolgens ging het balletje rollen: het college stemde in met het initiatief op voorwaarde dat er resultaten op het vlak van taalvaardigheid zouden zijn, de zomerschool werd in de begroting opgenomen en een deel van het budget voor laaggeletterdheid werd gereserveerd. Hinke van den Hoeven is daarna samen met beleidsondersteuner Bregje Booltink en beleidsmedewerker Onderwijs Marius-Jan Breugem aan de praktische organisatie begonnen.

Het jaar daarvoor was basisschool De Wiekslag net gestart met een taalklas voor kinderen van statushouders en dat vormde de basis voor het programma. Samen met de school is nauwlettend gekeken naar wat er precies nodig was en hoe taal op een speelse manier in de activiteiten kon worden opgenomen. Volgens Hinke was het ook cruciaal om al in een vroeg stadium pabostudenten bij het programma te betrekken: 'Wij hebben heel bewust gekozen voor mensen met een didactische achtergrond, omdat zij gewend zijn voor een grote groep met kinderen te staan.' Op basis van al deze kennis werd een programma opgezet voor een periode van vier weken middenin de zomervakantie, bestaande uit drie ochtenden per week die steeds met wisselende activiteiten waren ingevuld en altijd een taalmoment hadden. Zo lag tijdens een spelletjesochtend bij Speelotheek De Vlieger de nadruk op allerlei verschillende taalspelletjes.

 

 

Wethouder Ineke Knuiman opent samen met een van de deelnemertjes officieel de start van de zomerschool in Duiven

Zonder de participatie en betrokkenheid van verschillende lokale partijen was de zomerschool niet mogelijk, of in ieder geval een stuk lastiger en duurder, geweest. Naast lokale sponsors, zoals Jumbo voor het drinken van de kinderen en gratis boeken via Nationaal Fonds Kinderhulp en de bibliotheek, kwamen de voornaamste vrijwillige bijdrages vanuit verschillende verenigingen en organisaties die ieder verantwoordelijk waren voor de invulling van een specifiek programmadeel, zoals meekijken bij brandweer en politie, een bezoek aan de bibliotheek of kinderboerderij en een ochtend basketballen, dansen of knutselen. Daarnaast vertelt Hinke dat er goed is nagedacht over hoe het budget het beste besteed kon worden: 'Een huifkar in plaats van een bus kost wel wat, maar het is voor de kinderen fantastisch. Zeker als je onderweg taalspelletjes zoals ik zie, ik zie wat jij niet ziet kan doen.'

Na het uitnodigen van de kinderen uit de taalklas, zijn er op alle scholen flyers met bijbehorende inschrijfformulieren in verschillende talen uitgedeeld om op laagdrempelige wijze zoveel mogelijk kinderen van statushouders te bereiken. Ook in de plaatselijke kranten en via Omroep Gelderland is ruim aandacht voor de zomerschool geweest, maar veruit het meeste ging toch via mond-tot-mondreclame. Vooruitlopend op de zomer heeft het team van Vluchtelingenwerk zoveel mogelijk statushouders in hun netwerk verteld over het programma en zelfs na de start zijn er nog extra deelnemertjes bijgekomen omdat het enthousiasme volgens Hinke steeds groter werd: 'Kinderen die zich alleen voor de eerste week hadden opgegeven, kwamen al snel vragen of ze volgende week ook mochten komen.'

Gemeente Duiven geeft graag een aantal praktische tips aan gemeentes die ook een zomerschool overwegen. Na het creëren van bestuurlijk draagvlak is op tijd beginnen volgens Hinke het voornaamste: 'Zorg dat er voldoende tijd is voor de organisatie. Het is een praktisch project met veel regelwerk en dat kost tijd. Start aan het begin van het jaar, dan heb je iets meer rust en is de druk niet zo hoog.' Daarnaast is het erg belangrijk om samen te werken met een instantie voor maatschappelijke begeleiding zoals Vluchtelingenwerk, om in gesprek te gaan met basisscholen en de gemeenschap zoveel mogelijk te betrekken. Denk naast voor de hand liggende zaken als zaalhuur en vervoer bovendien ook aan praktische details als EHBO, halal eten, VOG-aanvragen, sponsoring, culturele gevoeligheden en privacywetgeving.

Uit de evaluatie met de Wiekslag moet nog gaan blijken hoeveel effect de zomerschool exact heeft gehad op de taalvaardigheid, maar uit alle overweldigend positieve reacties blijkt al duidelijk dat deze eerste zomerschool een groot succes was. De wethouder en Hinke doen het volgend jaar graag weer en zien mogelijkheden voor het verbreden van de doelgroep met andere kinderen met taalachterstand, het beter betrekken van ouders of een meer regionale samenwerking tussen de verschillende omliggende gemeentes. Een aantal kinderen heeft op de afsluitdag al gevraagd of ze volgend jaar weer mogen komen. 'Daar doe je het voor', besluit Hinke met een brede glimlach.

Bent u na het lezen van dit artikel geïnspireerd geraakt om volgend jaar ook in uw eigen gemeente een zomerschool op te zetten? Hinke van den Hoeven staat u graag te woord voor advies en praktische tips. Neem contact met haar op via: h.vandenhoeven@1stroom.nl