Directieraadslid Sandra Korthuis bezocht op 23 november 2010 de Gelderse gemeente Buren. Deze gemeente bestaat uit maar liefst 16 kernen, waarvan er geen een echte regiofunctie heeft. Dit brengt een aantal uitdagingen met zich mee rond het in stand houden van voorzieningen als dorpshuizen en scholen in de kernen. 


Burgemeester Klaas Tammes, wethouders Gerry van der Donk, Sander van Alfen, Henk de Ronde en Gert-Jan van Ingen, secretaris Roland van der Starre, Annemieke Tasma (VNG) en Sandra Korthuis (VNG)

Centrumfunctie
Voorop staat dat men tussen en binnen de kernen met elkaar omgaat op basis van gelijkwaardigheid. Er wordt veel samengewerkt met de regio Rivierenland.  De gemeente is geen voorstander van een nieuwe herindeling op korte termijn, want het heeft jaren geduurd voordat zij de herindeling van 1999 overgroeid was. Indien er behoefte is aan een centrumfunctie, moet dit van onderop komen.

Regeerakkoord
De gemeente is onaangenaam verrast door het nieuwe regeerakkoord, bijvoorbeeld ten aanzien van de RUD’s.  Er blijven weinig financiële middelen voor gemeenten over en de risico’s worden daar wel neergelegd. Zij hoopt dat de VNG hierin een rol zal spelen, bijvoorbeeld in het (nog te sluiten) bestuursakkoord.

VNG-website en weekoverzicht
De gemeente Buren staat positief tegenover de VNG. Zij zijn tevreden over de dienstverlening en de uitgebreide website en weekoverzicht.

Korte lijnen
De collegeleden geven aan het gesprek verhelderend hebben gevonden en stellen het op prijs dat een VNG-delegatie langs is geweest om over de lokale situatie te praten. Zo worden de lijnen kort gehouden.