De gemeente Bergen is een jonge (fusie)gemeente en bestaat nu 10 jaar. Ondanks haar jeugdigheid, staat zij voor grote uitdagingen. Ook hier is veel aandacht voor de decentralisatie van de Jeugdzorg, de AWBZ en de ontwikkelingen op het dossier ‘onderkant van de arbeidsmarkt’. De DR on tour bezocht de gemeente op 15 februari.


Om deze en andere uitdagingen op te vangen, is de gemeente zich aan het oriënteren op de regionale samenwerking binnen de regio Alkmaar. Er wordt al samengewerkt op diverse terreinen, maar het is het streven om dit de komende tijd te intensiveren. Hoe deze samenwerking precies vorm gaat krijgen, wordt op dit moment onderzocht. Welk samenwerkingsmodel de gemeente Bergen wil kiezen is nog niet besloten, zo vertelt de burgemeester.

Ontvangst
Met uitzicht op de duinen worden we ontvangen door het college van B&W en de fractievoorzitters van GL, VVD, CDA en PvdA. Wij bevinden ons in een unieke situatie: namelijk in een gemeentehuis dat zich niet bevindt op het grondgebied van de gemeente zelf, maar aan de rand van de nabuurgemeente Alkmaar. Maar dit is een tijdelijke oplossing; in de raad wordt gesproken over de verplaatsing naar de dorpskern van Bergen.

Voornemen
Met een blik naar buiten, richting de duinen, gaat het gesprek verder. Het voornemen om in het gebied de Bergermeer, een paar honderd meter van het gemeentehuis, gas op te slaan, zorgt voor veel onrust en beroering onder de bevolking van Bergen. Het verzet is groot en er leven veel vragen rond de uitvoering van de Crisis en Herstelwet en de juistheid van de door het rijk gevolgde procedures in de besluitvorming. De gemeente Bergen is daarom ook een procedure gestart tegen Den Haag. Ralph Pans wordt gevraagd vanuit de VNG zijn visie te geven op deze materie.

Ralph Pans bezocht Bergen (NH) op 15 februari 2011