De ontwikkelingen:
Behandeling in Brussel ligt momenteel stil.

Samenvatting Commissievoorstel:
De Commissie heeft in zomer van 2008 een voorstel voor een richtlijn over gelijke behandeling buiten arbeid gepubliceerd. Deze richtlijn regelt gelijke toegang van gehandicapten tot (publieke) goederen en diensten en verbiedt discriminatie op grond van handicap, leeftijd, seksuele geaardheid en godsdienst.

VNG standpunt:
VNG heeft standpunt gemaakt. De kern is dat gemeenten de doelen van de richtlijn ondersteunen, vooral gelijke toegang gehandicapten heeft mogelijk echter grote gevolgen voor gemeentelijke taken tav huisvesting, publieke informatie, wegen, openbare ruimte, vervoer etc. Tevens beinvloedt leeftijdsdiscriminatieverbod mogelijk kortingsacties en doelgroepenbeleid (studenten en seniorenhuisvesting). VNG vindt dat de richtlijn moet aansluiten op nationale beleidskeuzen en invoeringsschema van aanpassingen.

Links:
Ter informatie: