Welke gegevens mag u gebruiken bij het tegengaan van fraude in het sociaal domein? Wat zijn de gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is. En wat betekent dat voor uw praktijk? Na de eendaagse training 'Gegevensuitwisseling' van VNG Naleving kunt u direct verantwoord met het uitwisselen van gegevens aan de slag. 

In de training schetsen 2 specialisten uit het veld de juridische kaders - inclusief die van de AVG - en geven u aan hand van casuïstiek handvatten om bestaande gegevens optimaal te benutten. Het gaat zowel om gegevens binnen uw gemeente als om die van externe partijen in de (zorg)keten. De focus ligt op gegevensuitwisseling in het kader van de Wmo 2015 en Jeugdwet, maar ook de relatie met de Participatiewet komt aan bod. 

Doelgroep

Bent u bij uw gemeente als beleidsmedewerker, toezichthouder, leidinggevende of anderszins betrokken bij fraudepreventie en fraudebestrijding binnen de Wmo 2015 en Jeugdwet? Dan kunt u uw kennis over gegevensuitwisseling met deze training vergroten. 

Data

Nog niet bekend.

Locatie

Nog niet bekend.

Kosten en annuleren

De investering voor deze training bedraagt € 495,- (exclusief btw).

Kunt u onverwacht toch niet deelnemen, dan kunt u tot 1 maand voor aanvang van de training kosteloos annuleren of kunt u - tot op de dag van de training - een vervanger aanwijzen. Mail uw wijziging o.v.v. de naam van de training aan naleving@vng.nl.

Om de kwaliteit te garanderen, kunnen er maximaal 15 collega's deelnemen. Schrijf u bij interesse dus snel in. 

Contact

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze sturen naar naleving@vng.nl.