De gemeente Geertruidenberg is heel ver met de samenwerking met ongeveer achttien andere gemeenten. Dit werd duidelijk bij het bezoek van DR on tour. De gemeente wil klaar zijn voor de toekomst en pakt daarom de samenwerking van onderaf aan.

Een zorg van de gemeente is dat verminderde rijksbudgetten en decentralisatieprojecten met een nog onzekere uitkomst op dit moment veel aandacht vragen. De financiën komen in onvoldoende mate mee en de uitkomst is onzeker. Daarom moet de gemeente behoedzaam opereren. ‘Kunnen we het allemaal nog wel aan?’ vragen ze zich af. Geertruidenberg hecht de komende tijd groot belang aan de dialoog op verschillende decentralisatiedossiers van de VNG met haar leden.

Korte lijnen wenselijk
Geertruidenberg is een stad van bijna 800 jaar oud met ongeveer 21.000 inwoners en heeft veel werkgelegenheid. Dienstverlening aan inwoners, en korte lijnen tussen burger en gemeente, staan hoog in het vaandel. Grootschaligheid en de opschaling van de bestuurlijke organisatie doorbreken dit naar de mening van het college. Zo is Geertruidenberg niet gelukkig met het verdwijnen van de Werkplein-vestiging in Oosterhout. Dit betekent dat inwoners van de gemeente naar Breda moeten en dat de gemeente wordt opgescheept met de sores van het UWV.