De VNG heeft de model-APV in 2012 herzien. Na de laatste grote herziening in 2007 was er inmiddels genoeg aanleiding om de model-APV opnieuw aan te passen. 

In 2007 is de model-APV belangrijk herzien om zoveel mogelijk de regeldruk te verminderen. In de periode daarna kreeg de VNG opnieuw veel vragen, suggesties en praktijkervaringen. Met deze informatie is de model-APV in januari 2012 opnieuw aangepast.  

Wijzigingen
De wijzigingen betreffen drie zaken:

  • Redactionele wijzigingen en verbeterde afstemming op de '100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever' (de aanwijzingen voor de decentrale regelgeving). Tekstuele onduidelijkheden en verouderde begrippen zijn aangepast.
  • Bepalingen waaraan niet iedere gemeente behoefte heeft en die in veel gemeenten een slapend bestaan leiden zijn facultatief gemaakt.
  • Voor iedere vergunning of ontheffing in de model APV is een afweging gemaakt over het wel of niet toepassen van de Lex Silencio Positivo (LSP). Voor vergunningen en ontheffingen die vallen onder de reikwijdte van de Europese Dienstenrichtlijn is dat al in 2009 gedaan.

Meer informatie