Tijdens het bezoek aan het Friese Gaasterlân-Sleat werd Nederlands gesproken, ondanks dat het Fries volgens burgemeester Hoornstra een taal is waarmee meer uitgedrukt kan worden. De gemeente staat voor de uitdaging om de fusie tot Friese Meren - samen met Skarsterlân en Lemsterland - goed te laten verlopen. Het rapport van de Commissie van Wijzen is daarbij wellicht een welkom steuntje in de rug. Ralph Pans bezocht de gemeente op 15 maart samen met Daniël Kruithof.
 
De gemeente werkt al regionaal samen, onder meer met zeventien gemeenten op het gebied van sociale werkvoorziening. Vooral de gemeentefinanciën, de decentralisaties, beleidsvrijheid en het bestuursakkoord waren onderwerp van discussie. De gemeente wil op de juiste schaal zich graag verder kunnen ontwikkelen tot eerste overheid, maar de (nieuwe) taken en ambities wel waar kunnen maken.

Missing media-item.

College van B&W met fractievoorzitters, griffier en Ralph Pans

Bestuursakkoord
Zonder in details te treden gaf Ralph Pans aan dat op gebied van jeugdzorg en de AWBZ een goede voortgang wordt geboekt op het gebied van de (financiering en beleidsvrijheid van de) decentralisaties. Ook het minimale toezicht lijkt goed geregeld. Wel vormen de uitvoeringskosten nog een punt van onderhandeling. De Wsw (Werk naar Vermogen) baart nog de meeste zorgen op met name financieel gebied. Er moet op dit gebied nog heel veel gebeuren vóór het afsluitende Overhedenoverleg dat gepland staat op 28 maart.

RUD's
Het voltallig college was aanwezig, later aangevuld met de nodige fractievoorzitters en de griffier. Een vraag over de hardheid van de knip in het kader van de RUD’s kon niet geheel worden beantwoord. De vragen hadden te maken met het basistakenpakket en met name de vraag hoe hard de knip is tussen taken in het basistakenpakket en de overige milieugerelateerde taken. De zaak spitst zich daarbij toe op 90 veehouderijen. Een specialist van het bureau van de VNG heeft hier inmiddels antwoord op gegeven. Ook is een bezoek van programmamanager Jan Wibier aangeboden. Jan legt bezoeken af bij gemeenten, waarbij hij ingaat op vragen en knelpunten die gemeenten ervaren bij het tot stand brengen van de RUD's in de provincie.

Toekomst
Ralph gaf aan dat het gemeentefonds nog steeds groei vertoont, maar dat het per saldo tot 2015 rond 0 zal uitkomen door prijsstijging en mogelijk pensioenbijdragen. Het gesprek ging verder in informerende sfeer over de toekomstige lokaal-bestuurlijke inrichting van de provincie Friesland.

Met de opmerking van de burgemeester dat de eerste vragenvanuit Friesland in zowel de Eerste al de Tweede Kamer in het Fries zijn beantwoord namen we afscheid en konden we door het mooie Friesland terug naar Den Haag.