Functieveranderingen in de thuiszorg in het nieuwe maatschappelijke domein (BTN)

Drie typen functies in de thuiszorg op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.

Doelen

 1. Medewerkers in de thuiszorg die beschikken over de noodzakelijke competenties om in het nieuwe domein op een goede wijze zorg te kunnen verlenen en de vraag van de cliënt echt centraal te zetten
 2. Ondersteuning die plaats vindt in de lijn van het afgesproken resultaat, zonder dat het van belang is welke professional de burger ondersteunt

Inrichting

1.    Basisondersteuner

 • Stimuleert zelfredzaamheid

2.    Integraal ondersteuner

 • Verheldert vragen en behoeften op meerdere levensgebieden
 • Signaleert vroegtijdige veranderingen
 • Signaleert gedragsverandering
 • Versterkt eigen kracht en zelfregie
 • Zet aan tot participatie
 • Werkt samen en versterkt netwerken
 • Benut professionele ruimte

3.    Coördinator

 • Organiseert en coördineert

Relevantie en potentie

Met de lagere budgets zullen gemeenten professioneler gaan inkopen. Zij zullen meer diensten gaan aanbesteden en klanten meer keuzevrijheid geven. Ook zullen zij meer met trajecten en resultaatafspraken gaan werken. Thuiszorgorganisaties die kiezen voor het sociaal domein zullen ‘Wmo-organisaties’ moeten worden, aldus BTN. De veranderende vraag van gemeenten creëert een aanzienlijke opleidingsbehoefte rondom ‘maatschappelijke ondersteuning’-competenties van thuiszorgmedewerkers. Een opleidingscurriculum en bij- en nascholingscursussen zullen opgesteld moeten worden.

De nieuwe functies worden gezien als een actie om er voor te zorgen dat de kracht van de thuiszorg binnen het sociaal domein nu en in de toekomst geborgd blijft.

Meer informatie