Missing media-item.

De ‘solidaire gemeenschap’ is het sleutelwoord van het Collectief tegen Kindermishandeling in Leeuwarden/Weststellingwerf. Kern van de aanpak is de drempel naar hulpverlening te verlagen. Een andere houding en handelwijze van hulpverleners leidt tot een beter en gemakkelijker gesprek over de situatie in het gezin.

Minder ‘we hebben je in de gaten’, meer begrip voor de kwetsbaarheid van ouders. Zodat het voor gezinnen in moeilijkheden gemakkelijker wordt hulp te vragen. Het is een aanpak die lijkt te werken; de eerste ervaringen zijn positief.