Ralph Pans lunchte op 4 september 2012 met het college van Franekeradeel. De geserveerde streekspecialiteiten waardeerde hij zeer. Het college vertelde over het culturele leven in Franeker, de centrale positie in de regio, het feit dat zij anticiperen op bevolkingskrimp en dat er op heel korte termijn een gemeentelijke herindeling komt.

Missing media.

Franeker heeft last van de crisis. Het ontwikkelen van de glastuinbouw ligt stil, bedrijventerreinen ook en het grondbedrijf heeft moeten afboeken. De werkloosheid neemt toe, het aantal faillissementen ligt boven het Friese en landelijke gemiddelde. Dat is te merken in  het aantal uitkeringen en de kosten daarvan. Franekeradeel heeft besloten te stoppen met het gemeentelijk zwembad en de exploitatie bij een andere partij ondergebracht.

De 3 D’s
Franeker gaat gewoon op de inhoud en trekt zich niets aan van controversieel of niet. Er is een samenwerkingsverband van 8 gemeenten die in Empatec een sterk sociaal werkvoorzieningsbedrijf hebben. Zij willen in plaats van de gemeenschappelijke regeling liever herindelen. Voor milieutaken is al een adviesdienst voor 15 gemeenten. Deze dienst zal opgaan in de Fumo/RUD daarin wordt wel een kostendiscussie gevoerd in relatie tot de kwaliteitsvraag. Franeker wil graag overheveling van provinciale gelden naar het gemeentefonds en vraagt aandacht voor de financiële dossiers bij de komende kabinetsformatie.