VNG Magazine nummer 10, 15 juni 2018

Auteur: Cindy Castricum

Op 31 december 2017 stonden er bij gemeenten 4215 vacatures open, bijna 600 meer dan een jaar eerder. Dat staat in de Personeelsmonitor 2017 van het A+O fonds Gemeenten. 

De flinke stijging van het aantal openstaande vacatures komt vooral voor bij gemeenten met minimaal 50.000 inwoners. In kleinere gemeenten (20.000-50.000 inwoners) is het aantal openstaande vacatures eind 2017 juist fors gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Waar in 2016 nog 73 procent van de vacatures extern werd ingevuld, is dit in 2017 gedaald naar 66 procent. 

Het aantal moeilijk te vervullen vacatures is omhoog gegaan: van 6,5 procent in 2016 naar 10,3 procent in 2017. Omdat het totaal aantal vacatures zo gestegen is, gaat het in absolute zin om veel meer moeilijk vervulbare vacatures dan een jaar eerder. De functiegebieden die het moeilijkst in te vullen zijn, zijn automatisering/ICT, ruimtelijke ordening/milieu, bouwkunde/civiele techniek en financieel/economisch.

De stijging van het aantal vacatures is een graadmeter voor de instroom van personeel. Dit is in 2017 opnieuw toegenomen. Was het in 2014 nog maar 3,5 procent, in 2016 was dit al gestegen naar 7,6 procent en vorig jaar nam de instroom toe met 10,1 procent.

Uitstroom

Ambtenaren vertrokken ook: de uitstroom nam vorig jaar toe van 6,3 naar 7,4 procent. Doordat de instroom sterker toenam, is er sprake van een groeiende bezetting. In totaal werkten er in 2017 160.810 personen bij de gemeenten tegenover 157.290 een jaar ervoor. 
Het aantal ambtenaren dat vrijwillig ontslag nam, is aanzienlijk gestegen: van 33 procent in 2016 tot 40 procent vorig jaar.

Jongeren

Veel gemeenten zijn actief om het aantrekken van jongeren te bevorderen. Gezien het vergrijsde werknemersbestand wordt dit steeds belangrijker. Uit onderzoek van het A+O fonds Gemeenten blijkt dat bijna een derde van de gemeenten belemmeringen ervaart bij het aannemen van jongeren. Leidinggevenden hechten grote waarde aan werkervaring waardoor jongeren minder kans maken.

Het is overigens nog steeds lastig om jongeren te behouden. In 2017 bestond de uitstroom voor 15 procent uit jongeren, een jaar eerder was dat 14 procent. Eén op de tien jongeren verlaat de gemeente. ‘Desondanks voert 72 procent van de gemeenten (nog) geen actief beleid om jongeren te behouden en/of uitstroom van jongeren te voorkomen’, aldus het A+O fonds.