Onder het bezwaarschrift hoort een dagtekening. Als het bezwaarschrift voor de aanvang van de bezwaartermijn is ontvangen, kan de dagtekening een aanwijzing geven of belanghebbende al kennis had kunnen hebben van de beschikking. Na de bezwaartermijn kan de dagtekening een aanwijzing geven of het bezwaarschrift tijdig ter post is bezorgd.

In de meeste gevallen waarbij het bezwaarschrift binnenkomt tijdens de bezwaartermijn, heeft aanvulling van een ontbrekende dagtekening weinig nut. In dat geval kunt u overwegen om artikel 6:6 Awb niet toe te passen.