Per 1 januari 2013 zijn verschillende fiscale wijzigingen doorgevoerd die invloed hebben op de uitvoering van het FLO-overgangsrecht. Na overleg met een aantal salarisadministrateurs en de Belastingdienst heeft de VNG een overzicht gemaakt met de wijzigingen.