Overzicht geldstromen verhoogde asielinstroom

In opeenvolgende bestuursakkoorden hebben Rijk en gemeenten afspraken gemaakt over geld voor gemeenten vanwege de verhoogde asielinstroom. De VNG heeft deze afspraken die inmiddels bijna allemaal uitgewerkt zijn voor u in een overzicht gezet. Het overzicht helpt gemeenten om zicht te houden op welke middelen ze (kunnen) krijgen in verband met de verhoogde instroom van statushouders en asielzoekers