Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden en voorzitter van G32 Stedennetwerk werd geïnterviewd tijdens de VNG-Bestuurdersdag (najaar 2014).

‘In de wijken van Leeuwarden zien we nieuwe netwerken ontstaan. Daar zijn sociale wijkteams actief en allerlei instellingen die met de decentralisaties te maken hebben. Ik denk dat die samen in debat zullen gaan met de gemeenteraad.

Een volgende stap is misschien dat de nu nog kleine wijkbudgetten opgehoogd zullen worden, lumpsumbedragen waarmee de wijk zelf voorzieningen en activiteiten kan financieren, van groenvoorziening tot het creëren van banen. Op experimentele basis zien we dat al gebeuren, in de vorm van buurtondernemingen die zich bezighouden met boodschappendiensten, zorgtaken en tuinonderhoud. Als gemeente zitten we daar niet in.

Bij deze ontwikkeling past misschien de invoering van een basisuitkering. Ik aarzel om het woord ‘basisinkomen’ te gebruiken omdat dat woord nogal beladen is en wil er bij gezegd hebben dat ik nog niet zo gauw zie dat er een landelijk basisinkomen voor álle Nederlanders komt. Maar als experiment en op de schaal van de wijk zou het interessant kunnen zijn, een eechte sociale innovatie. Een basisuitkering, maar dan op basis van wederkerigheid, waarbij arbeidsparticipatie een soort verdienmodel wordt. Mensen kunnen naar  vermogen meedoen en wat bijverdienen als ze een bijdrage leveren aan voorzieningen in de buurt.’