Aanpak van dit project. Hieronder staan de doorlopen stappen globaal beschreven.

UX onderzoek

 • Deskresearch door ontwerper. 
 • Onderzoek en ontwikkeling om te komen tot een prototype. 
 • Iteraties van het prototype na meerdere rondes feedback van experts en UX onderzoeken bij inwoners

Betrokkenen: 
Gemeente Den Haag, gemeente Utrecht, RVO, Opengemeenten, ICTU en NLDS kernteam.

Analyse

 • Inventarisatie gerelateerde ontwikkelingen/wetten binnen de overheidssectoren
 • GAP analyse beschikbare gegevensmodellen voor notificatie en berichten
 • Voorstel voor gegevensmodel dat backwards compatable is met de geanalyseerde modellen.
 • Onderzoek: Business case

Betrokkenen: 
Architecten deelnemende gemeenten, VNG, SVB en Logius

Architectuur en design

 • Globale architectuur schets
 • Project Start Architectuur
 • Service Blue print van de generieke services
 • Security en privacy toets op de architectuur

Betrokkenen: 
Architecten deelnemende gemeenten, VNG, SVB en Logius

Pilots

 • Pilots bij en door deelnemende gemeenten. Elke deelnemer kiest zelf de generieke service en de toepassing waarbinnen deze wordt beproefd
 • Leveranciers engagement

Betrokkenen: 
Projecten deelnemende gemeenten, VNG leveranciersmanagement

Evaluatie

 • Bespreking inzichten en aanbevelingen 
 • Praktische en technische uitvoerbaarheid van de aanbevelingen besproken 
 • Leveranciersfeedback
 • Lessons Learned
 • Aansluitgids

Betrokkenen: 
Projecten deelnemende gemeenten, VNG leveranciersmanagement

Tijdlijn Project Generieke Services Overheidsportalen

Het gebruikersonderzoek is opgezet als een iteratief proces waarin ontwerp en onderzoek elkaar afwisselen. In de tijdslijn hieronder zijn deze stappen te vinden. In alle stappen is samengewerkt tussen onderzoekers en ontwerpers van verschillende gemeenten, SVB en BZK/Logius.

2023

 • Maart
  • Afronding UX-onderzoek
  • Start project
  • Verkennende gesprekken met deelnemers
  • Eerste afstemming met BZK, Logius, SVB
 • April
  • Bevestiging projectdeelname deelnemers
  • Analyse bestaande informatie modellen (GAP-Analyse)
  • Opstellen GAS
  • Start PSA
  • Projectplan deelnemers
 • Mei
  • Bevestiging projectdeelname deelnemers
  • Analyse bestaande informatie modellen (GAP-Analyse)
  • Opstellen GAS
  • Start PSA
  • Projectplan deelnemers
 • Juni
  • Iteratie TO generieke services
  • Start voorbereiding hackathon
  • Start bouw/aanpassing centrale ZGW componenten
  • Toetsing bij Leveranciers deelnemers
 • Juli
  • Bouw/aanpassing centrale ZGW componenten
  • Voorbereiding Hackathon
  • Spreekuren PSA/Service blue print deelnemers
 • Augustus
  • Afronding bouw/aanpassing centrale ZGW componenten
  • Voorbereiding Hackathon
  • Spreekuren PSA/Service blue print deelnemers
 • September
  • Hackaton (nazorg/nawerk)
 • Oktober
  • Evaluatie Hackathon
  • Opstellen Lessons Learned
  • Eventpresentatie generieke services
  • Validatie pilots deelnemers
 • November
  • Eventpresentatie generieke services
  • Documentatie bijwerken
  • Opstellen aansluitgids
  • Resultaten afstemmen met BZK, Logius, SVB
 • December
  • Opstellen verantwoording
  • Afsluiting project
  • Sluiten financien