Het familiegroepsplan is een belangrijk instrument in de nieuwe Jeugdwet. Daarin is vastgelegd dat ouders/gezinnen de mogelijkheid krijgen een familiegroepsplan op te stellen, samen met familie, vrienden en anderen uit de sociale omgeving van de jongere.  

In het familiegroepsplan staat welke problemen de jeugdige of het gezin heeft, welke hulp nodig is, en wie die hulp geeft. Ouders, familieleden of andere direct betrokkenen kunnen een familiegroepsplan maken. Op deze manier kunnen zij meedenken en helpen aan een oplossing.

Ouderorganisaties vroegen de VNG en gemeenten om meer aandacht te besteden aan eigen kracht, eigen regie en het familiegroepsplan. VNG, NJi, VWS en VenJ maakten het factsheet 'Het Familiegroepsplan'.

Factsheet

Websites

Filmpje

Gemeenten

Evaluatieonderzoek

Volgens de Jeugdwet moeten ouders de mogelijkheid krijgen om een familiegroepsplan op te stellen, ook als er sprake is van jeugdbescherming. Zorgt een familienetwerkberaad voor betere bescherming van kinderen die onder toezicht gesteld zijn? Op deze vraag geeft dit evaluatieonderzoek antwoorden.

Jurisprudentie

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG 

 

Missing media-item.