De Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) is in mei 2009 in werking getreden. Ondernemers kunnen in een BIZ gezamenlijk investeren in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving, waar alle ondernemers in de zone aan meebetalen.

Op verzoek van MKB-Nederland, VNO-NCW en VNG is de termijn voor het instellen van een BIZ verlengd tot 31 december 2011.

Inzet gemeenten
De BIZ is in de eerste plaats voor en door ondernemers. Naast voordelen als een goed ondernemersklimaat is het oprichten van een BIZ gunstig voor gemeenten omdat er een duidelijkere gesprekspartner voor ondernemers in een gebied kan ontstaan. Als u bijvoorbeeld plannen heeft om het openbaar gebied te herstructureren, maakt een BIZ de totstandkoming van het overleg met de ondernemers gemakkelijker. U kunt vroegtijdig duidelijke afspraken maken over de duur van een wegopbreking, voldoende alternatieve parkeerplaatsen, wegomleidingen, bereikbaarheid enzovoorts.

Procedure
Ondernemers in een bepaald gebied bepalen of zij voor dat gebied gezamenlijke investeringen willen doen en maken daarvoor een plan. Dat plan houdt onder meer in wat men gezamenlijk wil financieren en welke begroting daarbij hoort. Als de gemeente met het plan akkoord gaat en er is voldoende draagvlak, dan kan een heffing worden ingesteld voor alle ondernemers in het betreffende gebied. De gemeente keert de opbrengst uit aan een speciaal voor de BIZ opgerichte vereniging of stichting, die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert.

Advies
De VNG adviseert gemeenten goede initiatieven van ondernemers voor een BIZ te ondersteunen. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld met extra subsidie voor het BIZ-plan, ondersteuning bij de oprichting, meebetalen aan de WOZ door overheidsgebouwen niet uit te sluiten etc.

Aanbod VNG
De VNG heeft samen met VNO-NCW, MKB-Nederland en het Ministerie van Economische Zaken een website opgericht: www.biz-nl.nl Via deze website kunnen ook vragen
worden gesteld, het antwoord wordt met de vier partijen afgestemd.

Meer informatie