Nummer 6, 6 april 2018

Auteur: Marten Muskee

Experimenten met wietteelt zouden niet alleen bij de traditionele verkooppunten moeten worden uitgevoerd, maar ook bij andere vormen van gebruik en distributie.

Dat zegt de VNG naar aanleiding van de proef met gereguleerde wietteelt die minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Bruno Bruins voor Medische Zorg willen uitvoeren. Het wetsvoorstel hiertoe ligt ter consultatie bij de betrokken partners zoals de VNG.

De VNG reageert verheugd op de voortvarendheid waarmee het wetstraject is gestart om experimenten met wietteelt mogelijk te maken. Met oog op de nadere uitwerking geven de gemeenten het kabinet nog wel de nodige aandachtspunten mee.

Aan de proef van vier jaar kunnen in de loop van volgend jaar zes tot tien (middel)grote gemeenten meedoen. Een onafhankelijke adviescommissie brengt uiterlijk 31 mei advies uit over de vormgeving van het experiment. Ook zal de commissie later dit jaar adviseren welke gemeenten deelnemen aan de proef.

Kennis en inzicht

De VNG wil tot haalbare en uitvoerbare experimenten komen die bovendien leiden tot voldoende kennis en inzicht over het terugdringen van illegale wietteelt. Daarom geeft de VNG aan niet overtuigd te zijn van de schaal van de experimenten en de keuze voor een klein aantal deelnemende gemeenten zoals het kabinet voorstelt.

Experimenten die gering van omvang zijn, zullen beperkt leiden tot nieuwe kennis en inzichten. Door alleen middelgrote gemeenten te betrekken bij de experimenten wordt een belangrijk deel van het lokale veld uitgesloten. Bij het bepalen waar de experimenten worden uitgevoerd, moet men kijken naar de typische lokale problemen die spelen. Ruimte voor verschil in uitvoering is noodzakelijk met het oog op de lokale situatie, ook moet er ruimte zijn voor tussentijdse aanpassing en bijsturing.

Een van de voorwaarden in het kabinetsvoorstel is dat alle coffeeshops in een uitgekozen gemeente moeten deelnemen. Daar is de VNG niet van gecharmeerd. Voor gemeenten is het lang niet altijd wenselijk alle coffeeshops mee te laten doen. Daarnaast zal het voor gemeenten met veel coffeeshops een te grote opgave zijn om deelname af te dwingen.

Verder stelt de VNG voor gemeenten de mogelijkheid te bieden een experiment te verlengen. Een abrupt einde na vier jaar vormt een serieuze belemmering voor telers, coffeeshops en gemeenten om deel te nemen.