Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de Europese Unie een Europees crisis- en herstelpakket opgezet. Binnen dit pakket is het mogelijk om subsidies aan te vragen. Het is bij de aanvraag van belang om rekening te houden met een andere looptijd dan de gebruikelijke 7 jaar. Hier vindt u een overzicht van wat hierover tot nu toe bekend is.

Next Generation EU

In verband met de coronacrisis kent het MFK een speciaal coronaherstelfonds: Next Generation EU, om landen te helpen de coronacrisis te boven te komen. Het coronaherstelfonds heeft een omvang van ongeveer € 750 miljard waarvan € 390 miljard voor subsidies is bestemd en € 360 miljard voor leningen. Vooral de zwaarst getroffen landen kunnen aanspraak maken op deze gelden. Een klein deel van het geld wordt gekoppeld aan een Europees programma. Dit zijn onder andere REACT-EU, Horizon Europe en het Just Transition Fund. Het coronaherstelfonds is een tijdelijke aanvulling op de begroting en binnen 3 jaar moeten alle aanvragen zijn ingediend. 

Meer informatie

Terug naar boven

Recovery and Resilience Facility

De bulk van het geld uit het Europese crisis- en herstelpakket komt uit het Recovery and Resilience Facility. Wat Nederland betreft gaat het hier om subsidies die in 2021 en 2022 aan projecten moeten worden toegewezen. De Europese Commissie wil dat minimaal 37% wordt besteed aan ‘groen’ en minimaal 20% aan ‘digitaal’. Het EP, Parlement en Raad zijn nog in onderhandeling, wil daarnaast 10% reserveren voor jongeren. Nederland stelt een nationaal programma op dat in het eerste kwartaal van 2021 bij de Commissie wordt ingediend. 

Meer informatie

Terug naar boven

REACT-EU

Een deel van het crisis- en herstelpakket wordt via de bestaande structuurfondsenprogramma’s ingezet om de coronacrisis te bestrijden. Dit houdt in dat de EFRO- en ESF-programma’s van de huidige programmaperiode (2014-2020) met 2 jaar worden verlengd.

Wat betreft EFRO ligt de nadruk op de groene en digitale transitie en steun aan het mkb. Het ESF-deel, onder REACT-EU, richt zich op het behoud van banen of het begeleiden van werklozen en kwetsbare werkenden naar nieuwe banen. Grote verschil met de reguliere EFRO- en ESF-subsidies is dat bij REACT-EU projecten geen verplichting tot nationale cofinanciering geldt. 

Meer informatie

Terug naar boven

Just Transition Fund

Hoewel het Just Transition Fund onder het MFK 2021-2027 valt, komt een deel van het budget vrij in het kader van het Europees crisis- en herstelpakket. Het fonds ondersteunt regio’s in hun economische diversificatie en richt zich ook op het omscholen en begeleiden van werkenden en werklozen naar nieuwe banen als gevolg van de energietransitie en veranderende productiemethoden in de zware industrie.

De voorwaarden zijn dezelfde als de voorwaarden onder het MFK, maar als onderdeel van het crisis- en herstelpakket betreft het een apart budget, dat in de periode 2021-2023 aan projecten moet worden toegewezen. 

Meer informatie

Terug naar boven