Toon Walravens, cliëntperspectief

'Uit eigen ervaring weet ik wat verwarring met je kan doen. Ik geloof niet in een sluitend systeem, wel in een beter aansluiten op elkaar. Denk meer naar de voorkant. Zoek de cirkel van welbevinden.'

 


Blog 8 juni 2017


Elke onzekerheid in mens en samenleving zit in (het liefst) een gezamenlijke zoektocht naar zekerheid. Omdat we als mens in "zekerheid" ook veiligheid en geborgenheid denken te voelen.
Voor een deel is dit waar. Voor een deel!

De opdracht die we onszelf als samenleving moeten stellen is niet om ons veilig te voelen, maar om onze onzekerheden onder ogen te durven zien en te kunnen verdragen. Wanneer dit lukt, ligt de weg richting veiligheid en geborgenheid voor ons open.

De uitdaging is dat we leren er op te vertrouwen dat onzekerheid er altijd zal zijn. Wanneer onzekerheid, het anders zijn, voelen en handelen een geaccepteerd deel van ons mens zijn wordt staat niets onze mogelijkheden meer in de weg. 

Onzekerheid voor het anders zijn of worden weerhoudt een grote groep onder ons om te ondernemen, te participeren of ver vooruit te kijken. Terwijl we in wezen allemaal anders zijn, anders waren we er allemaal niet!

Veiligheid creëren we niet door muren, hoge hekken, of gesloten units te bouwen maar juist door bepaalde deuren van onzekerheden te openen en bespreekbaar te maken.

We moeten durven te verklaren aan elkaar, aan de straat, onze buurt, de gehele wijk en landelijk dat de menselijke verbinding nog lang niet af is. En dat elk van ons bijdraagt door de manier waarop, waar, met wie en hoe wij leven.

Wij mensen zijn soms net als krekels, we maken veel geluid, je kunt ons wel horen maar niet zien. En als je voorbij loopt of dichtbij komt dan vallen we stil.

Niet altijd lukt het ons om op eigen kracht door het leven te komen en soms hebben we voor korte of langere duur ondersteuning nodig.

Ondersteuning en begeleiding moet dus (zeker) gericht een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het grote geheel en aan dat van de individuele mens.

Er zijn nog steeds teveel mensen in een buurt/straat/wijk, regio, landelijk die een vooroordeel of oordeel over andere mensen hebben. Dit zijn juist onzekere mensen die niet weten welke prijs anderen daarvoor betaald hebben. Sommige krijg je mee en anderen blijven vanuit hun eigen onzekerheid in het eigen gedachtegoed, wat er ook mag zijn.

Blijf jezelf bewust

Cliënt is maar een rol en achter of voor die rol zit een compleet mensenverhaal!

 • Mensen hebben de capaciteit om te herstellen, hun leven weer te herpakken en te veranderen.
  (Geloven in eigen kracht)
 • De focus ligt op individuele krachten in plaats van op tekortkomingen.
  (Het gezonde deel is leidend)
 • De cliënt wordt gezien als de regisseur van de relatie met de hulpverlener.
  (Cliënt is de eerste in de keten)
 • De relatie is primair en essentieel.
  (Betekenisvol)
 • De plek die de voorkeur heeft om te werken is in de samenleving.
  (Vanuit de bedoeling) 
 • De gemeenschap is een oase aan (hulp)bronnen.
  (Ondersteun de hulpbronnen/community van mentale kracht)

Ondersteun, bied zorg en begeleid alleen als het een verbetering is in de situatie waar mensen (in stilte) lijden. 

Geef voorlichting, tips, advies, presentaties, ontmoet. Deel om het stigma, de beeldvorming, discriminatie en onzekerheid die we als een schijnveiligheid om ons heen hebben te doorbreken.