Hier vindt u de online samenvatting van het rapport 'Collectieven tegen Kindermishandeling: opbrengsten en ervaringen'. Dit uitgebreide rapport is 21 februari 2017 gepubliceerd. 

De Collectieven tegen Kindermishandeling hebben vanaf medio 2015 tot eind 2016 vanuit de gemeente samen met partners in het werkveld lokale knelpunten in de aanpak van kindermishandeling in kaart gebracht en opgelost. Leidende gedachte is dat gemeenten als geen ander een rol spelen in het aanpakken van de lokale obstakels.

De aanleiding was de constatering dat landelijke kaderstelling, wetgeving en het ontwikkelen van instrumenten niet leidden tot een afname van slachtoffers en geweld. De Collectieven werd gevraagd zich te richten op de praktijk van het dagelijks handelen van professionals die met ouders en kinderen werken.

Eindrapportage

De Collectieven tegen Kindermishandeling zijn Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, Dordrecht, Weststellingwerf en Parkstad Limburg.

 

Missing media-item.