Op 1 februari 2007 trad de wijziging in het Burgerlijk Wetboek over eigendom van netwerken in werking. Het eigendom van een net ligt vanaf die datum bij de bevoegde aanlegger, ook als dit net eerder is aangelegd.

Meer informatie

Inschrijving in registers

Een wetswijziging brengt de oplossing voor het probleem, dat al geruime tijd speelt bij het inschrijven van netwerken in de openbare registers.  De wet is op 27 mei 2010 van kracht geworden.

Meer informatie 

Jurisprudentie