Bij de inwerkingtreding van de wet krijgt u als gemeente een tijdelijk omgevingsplan. De gemeente heeft dan tot 2029 om hier een definitief omgevingsplan van te maken.

Infographic Wat is het omgevingsplan

Het maken van een omgevingsplan is een grote opgave voor gemeenten, waar veel bij komt kijken.

 • Kennisnemen van het wettelijk kader

 • De relatie leggen met uw omgevingsvisie

 • Overgangsfase (2021 – 2029) vormgeven en inhoud bepalen

 • Het ontwerpen van het omgevingsplan 
 • De bruidsschat omzetten naar gemeentelijke regels 
 • Regels maken 
 • De regels in een plan zetten 
 • Nieuwe processen inrichtingen voor wijzigingen in het omgevingsplan 

Hou daarbij het volgende in scope

 • Het bepalen van de strategie en aanpak voor het maken van het omgevingsplan 
 • Zorgen voor een goede aansluiting op uw plansoftware. De software waarmee u nu werkt voor uw bestemmingsplannen voldoet niet voor een omgevingsplan. U of uw ICT afdeling moet hier aanpassingen in maken. 
 • De effecten op uw dienstverlening. De Omgevingswet biedt veel beleidsvrijheid en beleidskeuzes. Dat kan impact hebben op uw dienstverlening(sprocessen). 
 • De regels die u vaststelt in uw omgevingsplan moeten worden omgezet in toepasbare regels. Dit zijn juridische regels in begrijpelijke taal. Deze regels worden zichtbaar in het DSO

Meer informatie