Juni 2018

Met de bouwstenen als leidraad verdiepten een aantal regio's de aanpak voor personen met verward gedrag. Zeer uiteenlopende regio’s die elk binnen hun eigen regionale context invulling gaven aan een integrale en goedwerkende aanpak: Tilburg en regiogemeenten (Hart van Brabant), Friesland, Limburg, Oost Nederland, Utrecht, Rotterdam Rijnmond/Zuid-Holland Zuid.

Eén jaar na dato (juni 2017) werd de balans op gemaakt. Wat werkt wel en wat niet. Een greep uit de conclusies, aanbevelingen en quotes die in gesprekken met de projectleiders naar voren kwamen.

Veel geleerd

Het concept verdiepingsregio’s heeft zijn vruchten afgeworpen. Het was een leerproces dat veel bruikbare kennis en werkbare praktijken opgeleverd heeft. Informatie waar alle regio's hun voordeel mee kunnen doen.

Complexe problematiek

Het oplossingen zoeken voor de veelal complexe problematiek rondom mensen met verward gedrag is een landelijk gedeeld gedachtegoed geworden. Hierdoor is de samenwerking tussen de opdrachtgevers (ministeries VWS, VenJ en de VNG) en de regio's versterkt.

De persoon centraal

Werken vanuit de leefwereld in plaats van de systeemwereld, vraagt omschakeling. Geen gemakkelijke opdracht, maar als het lukt de focus op de persoon zelf te zetten in plaats van op het systeem, wint iedereen daarbij.

Van het Schakelteam heb ik geleerd om continu vanuit de cliënt denken. Dat is echt een hele belangrijke les die ik geleerd heb en die ik in de rest van mijn werkende leven mee zal nemen.

Samenwerken

Om binnen de regio goed samen te kunnen werken is het belangrijk zo vroeg mogelijk met alle ketenpartners om de tafel te gaan zitten. Zo kan elke partij werkelijk participeren in de op te zetten aanpak.

Achteraf hadden we veel eerder de regiogemeenten mee moeten nemen in het proces, daar hadden we een vorm voor moeten vinden, dan waren we nu verder geweest.

Door het ketenoverleg vóór het ambtelijke en bestuurlijk overleg te houden was de aanpak niet iets wat de gemeente bedacht had.

Financiering

Een vraag die veel gehoord wordt is: Wie is waarvoor financieel verantwoordelijk? De onduidelijkheid hierover zorgt vaak voor langdurige discussies tussen partijen.

Er wordt nu onmiddellijk naar de gemeente gekeken als er iets geregeld moet worden, omdat zij regisseur zijn, maar regisseur is niet hetzelfde als financier.

Hoe nu verder

De ervaringen uit de verdiepingsregio's worden verspreid over het land en issues waar mogelijk geadresseerd.

Het Schakelteam heeft ondertussen contact met achttien regio's, die tezamen een nagenoeg landelijk dekkend netwerk vormen. Ook hun kennis en goedwerkende praktijken worden gedeeld, onder meer via de website en de geokaart.

Meer informatie

Voor meer informatie over de conclusies en aanbevelingen van de verdiepingsregio's kunt u contact opnemen met het Schakelteam.