Nederland digitaliseert. Steeds meer diensten worden via online transacties geleverd. Ook de overheid moet moderniseren en meegaan in de digitalisering. De ontwikkeling van generieke digitale voorzieningen in een gemeenschappelijke infrastructuur met een veilige en betrouwbare toegang voor burgers en bedrijven is dan ook noodzaak.

Het standaardiseren van gegevens vermindert communicatiekosten. Overheidsorganisaties in verschillende ketens kunnen samenwerken en elkaars gegevens hergebruiken. Het is niet meer nodig burgers en bedrijven om dezelfde informatie te vragen, waardoor de administratieve lasten verminderen. Door overheidsbreed dezelfde standaarden toe te passen, wordt het aantal koppelvlakken van ICT-systemen beperkt. Ook daardoor verminderen de kosten voor communicatie en ontstaat er interconnectiviteit.

Overheidswallet

De GDI staat de komende jaren voor grote veranderingen. Vanuit de behoefte aan een digitaal equivalent van het identiteitsdocument wordt voor inwoners gewerkt aan een door de overheid uitgegeven digitale bronidentiteit voor publieke én private dienstverlening. Daarbij wordt het aanbieden van een overheidswallet onderzocht, voor regie op gegevens en het delen van attestaties met private partijen. Denk aan het delen van je diploma met een werkgever of je inkomen met een bank.