Test uw kennis van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)! Wilt u zich voorbereiden op de komst van de Wnra per 1 januari 2020, of meer leren over de belangrijkste wijzigingen die deze wet tot gevolg heeft?

De VNG Academie heeft in opdracht van de VNG, de Unie van Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg een e-learning ontwikkeld voor medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen; waarbij de focus ligt op medewerkers van afdelingen P&O / HR  en leidinggevenden.

In ongeveer 45 minuten worden de belangrijkste onderdelen van de Wnra behandeld en krijgt u een beeld van uw kennis van deze nieuwe wet:

  • Introductie WNRA
  • Aangaan van een arbeidsovereenkomst
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Wijzigen van een arbeidsovereenkomst
  • Beëindigen van een arbeidsovereenkomst
  • Omgang met geschillen

De e-learning wordt kosteloos beschikbaar gesteld op de websites van VNG, IPO en UvW en de VNG-academie.

Wilt u meer informatie over de e-learning, over het leeraanbod van de WNRA (link vngacademie.nl), neem dan contact op met de VNG Academie (link email: vngacademie@vng.nl)