Veiligheid, de decentralisaties of intergemeentelijke samenwerking. Om succesvol invulling te kunnen geven aan beleid, kunnen burgemeesters, wethouders, raadsleden, gemeentesecretarissen of ambtenaren niet zonder goed informatiebeleid en optimaal werkende ICT-systemen. ‘Tegelijkertijd is informatiebeleid een dynamisch speelveld met unieke aandachtsvelden zoals standaardisatie, privacy en innovatie.

Onder de noemer e-Awareness vonden in 2012 diverse bijeenkomsten plaats om u te informeren over hoe u als bestuurder informatiebeleid kunt vormgeven en kunt aanwenden voor de realisatie van uw beleidsdoelstellingen.

Verslagen e-Awareness tweede helft 2012

De landelijke e-Awareness Diners vonden plaats op 26 september (Utrecht), 3 oktober (Eindhoven) en 10 oktober (Zwolle). Hieronder kunt u de presentatie vinden:

e-Awareness bijeenkomst Zeewolde 21 mei

Op 21 mei vond in Zeewolde een e-Awareness bijeenkomst plaats over veiligheid en ICT. De vraag die hierbij centraal stond was hoe dit innovatie en optimalisatie van uw beleid raakt. Voor burgemeesters, wethouders, raadsleden en gemeentesecretarissen organiseerde de VNG Flevoland hiertoe, in samenwerking met de VNG afdelingen van Utrecht en Gelderland en de landelijke VNG, een bijeenkomst.

Bijeenkomsten 2011

In de link hieronder staan de verslagen en presentaties van de bijeenkomsten uit 2011.