Wilt u uw inzicht in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) én de gewijzigde Wet politiegegevens (Wpg) vergroten? Of leren hoe u de Wpg toepast in uw dagelijkse praktijk? Schrijf u dan in voor deze praktische training, waarin de noodzakelijke theorie met casuïstiek wordt verhelderd.

Na afloop kent u als deelnemer de hoofdlijnen, de verwerkingsgronden en de verstrekkingsgronden van zowel de AVG als de Wpg. Daarnaast krijgt u inzicht in het Wpg-proof werken.

Doelgroep

Buitengewoon opsporingsambtenaren die tevens toezichthouder zijn bij een gemeente. En gemeentelijke (beleids)medewerkers die belast zijn met taken op het gebied van strafrechtelijke handhaving en/of privacywetgeving.

Waarom deze training?

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst van gemeenten (bijvoorbeeld gemeentelijke handhavers, parkeercontroleurs, milieu-inspecteurs, leerplichtambtenaren en sociaal rechercheurs) die persoonsgegevens/politiegegevens verwerken, moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Wpg. Denk hierbij aan gegevens die worden verzameld voor het opsporen van strafbare feiten als uitkeringsfraude of pgb-fraude.

Alle andere verwerkingen - waaronder het toezicht - vallen onder de AVG. Bij gemeenten werken ambtenaren die zowel zijn aangewezen als toezichthouder en als boa. Zij hebben dus een 'dubbele' pet en krijgen straks bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van haar handhavingstaken te maken met zowel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg).

Dit leidt er toe dat u als gemeente te maken krijgt met 2 verschillende gegevensregimes, waarvoor u met gescheiden gegevensbestanden gaat werken. Een gegevensbestand voor het uitoefenen van uw toezichttaken valt onder de AVG en een bestand voor de uitoefening van opsporingstaken onder de Wpg. Die tweedeling vraagt zowel aanpassingen aan computersystemen als oplettendheid van degenen die met de systemen werken. Een risico, omdat toezicht en opsporing niet altijd goed van elkaar zijn te onderscheiden. Toezicht kan tenslotte leiden tot voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Wat komt aan de orde tijdens de training?

De training zoomt vanuit de AVG en de Wpg onder meer in op de volgende onderwerpen:

 • Toepassingsbereik
 • Algemene uitgangspunten
 • Verwerkingsdoelen
 • Functionarissen die een rol spelen in het toezicht op privacywetgeving
 • Toegang tot gegevens
 • Het delen van informatie op grond van de Wpg en AVG
 • Documentatieplichten
 • Bewaartermijnen
 • Rechten betrokkene
 • Toezicht en controle

Naast theorie is er voldoende ruimte voor vragen uit uw eigen praktijk en komt casuïstiek aan bod.

Datum, tijdstip en locatie

 • De training vindt plaats op 22 oktober en 10 december 2020.

 • Locatie: online

Aanmelden

Inschrijfformulier

Kosten en annuleren

De investering voor deze training bedraagt € 395,- (exclusief btw).

Kunt u onverwacht toch niet deelnemen, dan kunt u tot 1 maand voor aanvang van de training kosteloos annuleren of kunt u - tot op de dag van de training - een vervanger aanwijzen. Mail uw wijziging o.v.v. de naam van de training aan naleving@vng.nl.

Om de kwaliteit te garanderen, kunnen er maximaal 15 collega's deelnemen. Schrijf u bij interesse dus snel in. 

Meer informatie

 Neem voor meer informatie per mail contact op met: Pauline de la Court.