De gemeente Druten staat niet negatief tegenover opschaling van gemeenten. Op termijn is dit noodzakelijk, waarbij een gemeentegrootte van 60.000 tot 100.00 inwoners voorstelbaar is.

De gemeente Druten (18.000 inwoners) bestaat uit vijf kerkdorpen, waarvan het merendeel (12.000 inwoners) in Druten woont. De gemeenteraad bestaat voor een groot deel uit plaatselijke partijen. Werkgelegenheid zit vooral in de installatiebedrijven, logistieke bedrijven, agrarische sector en scheepswerven.

Lichte bevolkingsgroei
De bevolking groeit nog licht. De woningbouwambities worden gefaseerd / getemporiseerd; er is nog geen noodzaak tot afboeking van de grondwaarde. Druten maakt geen onderdeel uit van de regio Rivierenland, maar is veel meer geöriënteerd op Nijmegen en de stadsregio Arnhem-Nijmegen. Toetreding van Druten tot de stadsregio Arnhem-Nijmegen wordt door de provincie tegen gehouden.

Resultaat voorop
Bij decentralisatie van taken moet het resultaat voorop staan. Het rijk mag aangeven welk resultaat moet worden geleverd door gemeenten. Maar die bepalen zelf hoe ze dat halen. Gemeenten hebben behoefte aan voldoende regel- en beleidsvrijheid en voldoende middelen om nieuwe taken (bijv. AWBZ en jeugdzorg) te kunnen uitvoeren. Ook moet voldoende tijd voor de invoering, zeker als het gaat om intergemeentelijke samenwerking. Eén jaar is niet voldoende. Het inrichten van een RUD lukt wel in samenwerking met de provincie; de bezuiniging hierop van € 100 mln. door het rijk is onaanvaardbaar.

Bestuurstermijn zes jaar
Een wethouder pleit voor het verlengen van de bestuurstermijn van gemeenteraad en college naar zes jaar, zodat er meer kan worden bereikt in een bestuursperiode.

Ralph Pans bezocht Druten op dinsdag 8 februari 2011.