Team Zorg van het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (VNG KCHN), staat gemeenten bij vaak complexe fraudesignalen binnen de Wmo 2015 en Jeugdwet.