Eén miljard euro extra! Wat is er aan de hand?

‘Veiligheid is de kerntaak van de overheid. Een moderne samenleving vraagt om een modern politieapparaat. We kunnen geen jaren tachtig-middelen inzetten om criminaliteit in de 21e eeuw aan te pakken. De politie is niet goed genoeg toegerust om nieuwe vormen van criminaliteit te bestrijden. De politiezorg moet verbeteren en dat vergt de nodige investeringen. We vragen om één miljard extra op jaarbasis.’

Kunt u concreet aangeven waar meer in geïnvesteerd moet worden?

‘Er zijn extra wijkagenten nodig. De norm van één wijkagent op vijfduizend  inwoners wordt niet gehaald. Er is bij de normering geen rekening gehouden met de moeilijke wijken waar extra inzet nodig is. Maar dat mag niet ten koste gaan van de formatie op het platteland. Op het totaal van de politiesterkte worden enkele duizenden plaatsen in beslag genomen door aspirant-agenten. Die draaien niet volledig mee, maar tellen wel mee als volwaardige formatieplaatsen. Haal die uit de telling, de basispolitiezorg moet echt op operationele sterkte komen.

‘Dat geldt ook voor de opsporing, de recherche kan te weinig zaken oppakken. Nieuwe vormen van criminaliteit vragen om andere opsporingsmethoden. Dat vergt investeringen in ICT-systemen en in hoger en anders opgeleide politiemensen. We merken dat de internetcriminaliteit fors groeit. Wie heeft er nog geen mailtje binnengekregen  van cybercriminelen die proberen je bankgegevens te ontfutselen? Je kunt wel aangifte doen, maar de servers staan aan de andere kant van de wereld op de Filippijnen. Daar kunnen ze systematisch Nederlandse internetgebruikers strippen. Dat valt moeilijker op te sporen, zeker wanneer criminelen opereren in een groter verband. Dat moeten we aanpakken en dat vergt veel politiecapaciteit.

‘Tegelijkertijd heeft de samenleving te maken met ondermijnende criminaliteit in georganiseerd verband, die probeert grip te krijgen op de bovenwereld. Daarbij worden mensen onder druk gezet en het leidt tot normvervaging. Daar moeten we als samenleving echt een stap naar voren zetten. Dat vraagt veel van het gehele politieapparaat: van de wijkagent die een wietplantage oprolt tot het team dat zich met internationale opsporing bezighoudt. We laten niet toe dat criminele organisaties wijken overnemen. Daarvoor is een integrale aanpak nodig van partijen als gemeenten, justitie, woningcorporaties en de Belastingdienst.’

Wat merkt u zelf in uw stad en regio?

‘Er zijn mensen die proberen een vergunning aan te vragen om geld wit te wassen. De vermenging van onder- en bovenwereld gebeurt niet alleen in de horeca, maar ook in het vastgoed. Gemeenten moeten dus alert zijn op het afgeven van vergunningen. In Oost-Nederland geven we al sinds jaren prioriteit aan de criminele ondermijning. Bij hennepteelt gaat het allang niet meer om onschuldig hobbyisme, maar om zware criminaliteit. We focussen niet alleen op het oprollen van een hennepplantage, maar pakken het netwerk erachter aan, waaronder motorbendes, de autohandel en het vastgoed.’