Op dinsdag 27 maart heeft Ralph Pans een bezoek gebracht aan Katwijk.

Missing media.

Aan het begin van het gesprek wordt kort ingegaan op de discussie die nu speelt rondom de kosten van het VNG-Jubileumcongres. Het college geeft aan dat zij het teamuitje altijd koppelen aan het congres. Maar het eerste vinden zij belangrijker dan het congres. De burgemeester benadrukt dat het altijd een mooie netwerkbijeenkomst is. In het algemeen is er een goed contact zowel bestuurlijk als ambtelijk tussen de gemeente Katwijk en de VNG.

Drie kernen
Katwijk bestaat uit drie kernen, Katwijk, Rijnsburg en het laatste is Valkenburg erbij gekomen. De laatste is een natuurlijke fusie geweest qua cultuur, inkomens - en opleidingsniveau. Ze doen hun best om de oude dorpen met groot gemeenschapsgevoel te ondersteunen en te faciliteren. Het college bestaat traditiegetrouw uit 4 wethouders afkomstig uit Katwijk en 2 wethouders afkomstig uit Rijswijk.

Uitvoering gemeentelijke taken
De gemeente staat kritisch tegenover de discussie gemeentelijke schaal in relatie tot de taken van een gemeente. Bestuur moet niet te ver weg van de samenleving georganiseerd worden. VNG legt in haar uitingen veel de nadruk op de noodzaak van schaalvergroting om de nieuwe taken beter te kunnen oppakken. Maar ook de grootste gemeenten doen niet alles zelf, veel gebeurt in samenwerkingsverbanden.

Katwijk heeft er verder moeite mee dat een externe partij aangeeft hoe zaken georganiseerd moeten worden, zoals bij RUD’s en brandweer. ‘Dat is dan niet altijd beter georganiseerd en goedkoper. Als gemeenten de verantwoordelijkheid hebben, geef hen dan ook de kans en de ruimte om het te organiseren binnen bepaalde kwaliteitseisen.’ Pans geeft aan dat met betrekking tot de decentralisaties voor alle gemeenten geldt dat zij zelf moeten bepalen hoe ze het uitvoeren. Maar als ze niet goed presteren, moeten ze daar wel op aangesproken kunnen worden.

Financiën
De gemeente Katwijk heeft een goed voorzieningenniveau en lage lasten. De gemeente is bezig met een ombuigingsprogramma. De ombuiging is (onder andere door een interne efficiencytaakstelling) gelukt en alle partijen in de raad hadden er begrip voor. Er is bijvoorbeeld ook goed gekeken naar de ruimte in de welzijnsportefeuille; zo zijn welzijnsorganisaties zijn samengevoegd. Ook is er gekeken naar het accommodatiebeleid. De gemeente heeft een grote reserve door de verkoop van Nuon-aandelen maar investeren ligt politiek gevoelig.

De gemeente vraagt nog aandacht voor het afschaffen van de precariobelasting. Pans geeft aan dat dit nog steeds in een wetgevingsproces zit. De VNG wijst deze afschaffing af, het al kleine belastinggebied van gemeenten moet niet verder verkleind worden.

Tot slot komt de wet HOF ter sprake. Voor kleine gemeenten die eens in de zoveel tijd een grote investering moeten doen (kan ook zijn in het kader van regionale afspraken) kan dit zeer grote gevolgen hebben. Pans geeft aan dat de VNG-onderhandelaars dit standpunt delen. In mei staat er weer een BOFv gepland waar wet HOF op de agenda staat.