Ouders bieden aan hun kinderen een veilige opvoedsituatie. Wanneer ouders hierbij ondersteuning nodig hebben, is de verbinding tussen aanbieders aanwezig om deze ondersteuning te realiseren. Wanneer er uiteindelijk toch een maatregel uitgesproken moet worden, is deze effectief en oplossend.

    Het Dordts collectief heeft als hoofddoel het aantal meldingen kindermishandeling terug te dringen. Hiervoor zijn een drietal agendapunten opgezet:

    1. Signaleren en bespreekbaar maken van signalen van de onveilige opvoedsituatie met de ouders (en het kind),
    2. Intensiveren van de samenwerking door de ketenpartners en
    3. Effectief inzetten van dwangmaatregelen